นักวิจัย APCC เผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการนานาชาติ

by Sittichai


Posted on April 19, 2019 a30 1:29 PM

Tags: Research Center


นักวิจัย APCC เผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการนานาชาติ

นักวิจัย APCC เผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการนานาชาติ

    ผศ.ดร.สิทธิชัย พิมลศรี และ ดร.ปฏิพัทธ์ วงศ์เรือง เผยแพร่ผลงานในวารสาร "Atmospheric Environment"