หน่วยวิจัยมลพิษบรรยากาศและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

by Pimsiri


Posted on May 31, 2019 a31 4:50 PM

Tags: Research Center


หน่วยวิจัยมลพิษบรรยากาศและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

หน่วยวิจัยมลพิษบรรยากาศและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

    ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. สิทธิชัย พิมลศรี และทีมวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยพัฒนาหน่วยความเป็นเลิศ (Unit of Excellence) ระดับ Premier League ด้านมลพิษบรรยากาศและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Atmospheric Pollution and Climate Change Research Unit)